Dansk legevaktreform gir resultater

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

John Stahl ved Afdeling for Almen Medicin ved Københavns Universitet påpeker at målet for reformen var å redusere antall sykebesøk samt effektivisere allmennlegenes vaktsystem (1). Reformen har gått ut på å slå sammen vaktdistrikter, og ta i bruk et nytt system for telefonkonsultasjoner der le-

gene besvarer og sorterer alle telefonhenvendelsene fra befolkningen. Bare personer med akutt, alvorlig sykdom kan få lege hjem. Andre får tilbud om konsultasjon ved en legevaktklinikk, eller de blir bedt om å oppsøke egen lege neste dag.

Fem år etter omleggingen var sykebesøkene mer enn halvert, telefonkonsultasjonene mer enn fordoblet, mens det var 10 % økning i klinikkonsultasjoner. Fordelingen av legeytelser i 1998 var slik: telefonkonsultasjoner 51 %, klinikkytelser 33 % og sykebesøk 16 %. Andre positive effekter er at

flere pasientkontakter er forskjøvet til de faste legene på dagtid, at det er blitt bedre kontroll med medikamentforskrivning, og sist, men ikke minst, at reformen har gitt allmennlegene en redusert vaktbelastning.

Anbefalte artikler