Beste oversiktsartikkel i Tidsskriftet premieres

Magne Nylenna Om forfatteren
Artikkel

Tidsskrift for Den norske lægeforening har opprettet en pris for årets beste oversiktsartikkel. Prisen er på 30 000 kroner og tildeles forfatteren(e) av den artikkelen som bedømmes som den beste oversiktsartikkel i løpet av et kalenderår (et volum av Tidsskriftet). Prisen utdeles første gang for den beste oversiktsartikkel som blir publisert i 2001.

Formålet med prisen er å påskjønne en faglitterær sjanger som er meget populær og etterspurt blant leserne og å rekruttere flere gode oversiktsartikler til Tidsskriftet.

Ved bedømmelsen blir det lagt særlig vekt på:

  • – artikkelens systematikk og kildehåndtering

  • – innholdets relevans for Tidsskriftets lesere

  • – disposisjon, fremstillingsform og lesbarhet

  • – illustrasjonsbruk

Bedømmelseskomiteen består av: overlege Karen Helene Ørstavik, medisinstudent Sigurd Høye, medisinsk redaktør Pål Gulbrandsen.

Anbefalte artikler