Torbjørn Ekroll

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torbjørn Ekroll

Torbjørn Ekroll
30.04.2009
Takk til Steinar Hagen som i Tidsskriftet nr. 4/2009 peker på det store mistaket myndighetene har gjort ved å frata legene all autorisasjon ved fylte 75 år ( 1 ). Hvorfor er det så få leger som bryr...
Torbjørn Ekroll
30.03.2001
Jeg har nylig lest Torstein Bertelsens bok De skapte legemangelen (1) og føler trang til å nevne denne her i Tidsskriftet. Vi som studerte medisin i utlandet de første tiårene etter krigen, ble for...
Torbjørn Ekroll
22.04.2010
Angina brukes nå nesten synonymt med angina pectoris både av leger og andre, men er også knyttet til andre medisinske tilstander. «Angina» kommer av «angh», som betyr «å klemme sammen»...