John Ludvig Larsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av John Ludvig Larsen

John Ludvig Larsen
16.10.2017
Kvinners kamp om å få bestemme over sin egen kropp ble fremmet allerede i 1913 , og nådde en viktig milepæl i 1978 med loven som ga kvinner rett til selvbestemt abort innen utgangen av 12...
Per Møller, Erling Myrseth, Paal-Henning Pedersen, Jostein Kråkenes, John Ludvig Larsen, Gunnar Moen
10.06.2002
Figur  1 Akustikusnevrinom. MR (T1) fra 73 år gammel kvinne. Til venstre et koronarsnitt, pasienten sett forfra. Til høyre et aksialsnitt, pasienten er sett nedenfra. Bildene er tatt etter intravenøs...
Paal-Henning Pedersen, Roald Baardsen, John Ludvig Larsen, Frits Thorsen, Knut Wester
20.05.2002
Cerebrale arteriovenøse malformasjoner er medfødte misdannelser av hjernens blodkar, bestående av tynnveggede malformerte kar beliggende mellom arterier og vener uten et normalt kapillærnett. Slike...
John Ludvig Larsen
30.04.2001
Computertomografi (CT) og magnetisk resonanstomografi (MR) har i løpet av de siste 20 år revolusjonert radiologisk diagnostikk. I dette nummer av Tidsskriftet gjennomgår Søren Jacob Bakke &...
Ingfrid Salvesen Haldorsen, John Ludvig Larsen
10.01.2001
Nils Stangeland hevder at vi ikke har nevnt muligheten for elektronisk lagring av både røntgenbilder og røntgensvar i vår artikkel. Vi siterer fra artikkelen: ”Når man i fremtiden innfører bruk av...
Ingfrid Salvesen Haldorsen, John Ludvig Larsen
20.11.2000
Svært mange pasienter i sykehus er avhengige av radiologiske undersøkelser og intervensjonsprosedyrer. Store fremskritt i radiologien har medført betydelig bedring i diagnostikk og behandling. Dette...
Anders Ruud Fartum, John Ludvig Larsen
20.11.2000
I de senere år har samfunnets oppmerksomhet stadig oftere vært rettet mot farer ved elektromagnetisk stråling. Blant annet har det flere steder i Hordaland vært demonstrasjoner mot utbygging av...