Tord Høyhilder

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tord Høyhilder

Tord Høyhilder
07.10.2004
I Dagens Medisin 29. april kan man lese en artikkel som burde være tankevekkende for oss alle. Der stod det at Kripos kontaktet et navngitt legekontor etter Stavanger-ranet i forbindelse med at en...
Tord Høyhilder
20.11.2003
Jeg vil være takknemlig for en fornuftig forklaring på de nylige navnebyttene på norske regionsykehus. Som pensjonert lege har jeg ikke helt greid å følge med i navnegaloppen. Jeg ringte derfor...
Tord Høyhilder
20.11.2000
Mandag 30.10. så jeg debattprogrammet på TV2 om sykelønnsordningen, der to høyt profilerte kolleger var sentrale aktører. Det betenkelige var at ingen av disse våget å ha noen formodning om at...