Maria Thommessen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Maria Thommessen

Maria Thommessen
20.11.2000
Viser til innlegg av Carl Ditlef Jacobsen i Tidsskriftet nr. 26/2000, der han reiser spørsmål om uavhengighet og sponsing på det nye nettstedet www.dinkost.no (1). De problemstillinger som Jacobsen...