Harald Jodalen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harald Jodalen

Øystein Figenschou, Harald Jodalen
08.01.2021
Communication is a key tool in the doctor-patient relationship. However, the use of silence as a monumental instrument is rarely mentioned. Why? Silence is not emptiness. Silence plays a key role in...
Øystein Figenschou, Harald Jodalen
07.01.2021
Kommunikasjon er et sentralt verktøy i lege–pasient-forholdet. Bruk av det monumentale virkemidlet stillhet er derimot lite nevnt. Hvorfor det? Stillhet er ikke ingenting. Stillhet har en viktig...
Harald Jodalen
20.08.2000
Det viktigste instrument i medisinen er kommunikasjonen mellom lege og pasient. Ved analyse av kommunikasjonen i lege-pasient-konsultasjonen opererer man gjerne med to hovedkomponenter – den...
Harald Jodalen
28.02.2000
Kvinnen arbeidet ved en sykkelfabrikk fra 1977, og ble den eksponert for sveiserøyk. Fra 1992 merket hun økende dyspne… og fikk diagnosen kronisk obstruktiv lungesykdom med emfysem. Ved...
Harald Jodalen
20.11.2000
En kvinne i 30-årene fremsatte krav om uførepensjon der tidspunktet for uførheten ble påstått å være før fylte 24 år. Kvinnen har medfødt cerebral parese og mental retardasjon med redusert funksjon i...
Harald Jodalen
10.06.2000
Postbudet opplevde i arbeidstiden at postbilen fikk motorstopp midt i en rundkjøring. Ryggsmertene oppstod da han skulle skyve bilen ut av veien. En erklæring fra kiropraktor beskrev postbudets...
Harald Jodalen
20.04.2000
En mann i midten av 30-årene satte frem krav om dagpenger under arbeidsløshet. Kravet ble avslått av arbeidskontoret under henvisning til at han ikke var villig til å ta ethvert arbeid. Vedtaket ble...
Harald Jodalen, Borghild Roald
20.10.2000
Norsk medisin skiller seg ut internasjonalt ved en godt utbygd primærhelsetjeneste og faglig sterke allmennmedisinere. Allmennmedisin er et hovedfag i medisinundervisningen i Norge, spesielt ved...
Harald Jodalen
20.10.2000
Kvinnen er uten yrkesutdanning og har lite erfaring fra arbeidslivet. Av de medisinske opplysningene fremgår det at hun har hatt store angstproblemer helt siden tenårene. Hun er oppvokst i et svært...