Kjell A. Nøkleby

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjell A. Nøkleby

Kjell A. Nøkleby
16.12.2004
Legevendelrot. Foto Kjell A. Nøkleby I juni måned kan man i Oslo-området finne en plante som heter legevendelrot. Det er først når man bruker det latinske navn Valeriana officinalis at man blir...
Kjell A. Nøkleby
15.05.2003
Jeg tillater meg å komme med noen ord om artikkelen Arsenikkmysteriet på Hamar i Tidsskriftet nr. 8/2003 ( 1 ). Jeg er kanskje inhabil som kullkamerat av Aasta Midtbø, men jeg mener at det ikke var...
Kjell A. Nøkleby
30.03.2001
Fremmedord er fint, og bruken av dem er smittsom. I medisinsk litteratur florerer de. Eksempel: ”Barna ble dag 3 etter fødselen randomisert til å få . . .”. Hvorfor ikke si fikk den eller den...
Kjell A. Nøkleby
10.12.2001
Rødlilla og med deilig duft – bergmynte Et fjell prydet med bergmynte. Bildene er tatt sørvest for Haugskollen i Bærum. Begge foto K.A. Nøkleby Bergmynte hører til leppeblomstfamilien. Blomstene er...
Kjell A. Nøkleby
20.04.2001
Bladene har form som hoven på en hest. Dette har gitt navn til planten på mange språk. Det latinske opphavet, tussilago farfara, betyr hostefordrivende. Begge foto K.A. Nøkleby Blomsterknoppene...
Kjell A. Nøkleby
20.10.2000
Jeg takker for at Gunhild Gislerud og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 20/2000 tok opp dette (1). En spesiell takk til Gunhild Gislerud, som tok initiativ til artikkelen i Tidsskriftet. Hun har...
Kjell A. Nøkleby
30.06.2005
I artikkelen til Mishra og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 7/2005 om kirurgi ved alvorlig blødersykdom ( 1 ) savnes en omtale av kirurgi som behandling av blødersykdommen. Jeg ble involvert i...
Kjell A. Nøkleby
17.03.2005
Legesteinkløver (Melilotus officinalis). Foto Kjell A. Nøkleby Legesteinkløver (Melilotus officinalis), hvitsteinkløver (Melilotus alba) og strandsteinkløver (Melilotus altissima) finnes alle i Norge...