Informasjon til pasienter om risiko

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Ortopedisk avdeling, Sentralsjukehuset i Rogaland

Seksjonsoverlege Arvid Høgberg sier at informasjon om risikofaktorer for uheldige hendelser og komplikasjoner, hører med til pasientinformasjonen som blir gitt før inngrepet finner sted. Dette skjer i flere trinn når pasienten blir vurdert og undersøkt ved poliklinikken og igjen når pasienten blir lagt inn til operasjon. Informasjon blir gitt av kirurg og anestesilege, og ev. indremedisiner i de tilfeller der det er behov for medisinsk preoperativt tilsyn.

Pasienter som skal ha hofteprotese får et eget informasjonshefte. Til sjuende og sist skal operatøren sørge for informasjon før og etter inngrepet. Høgberg sier at dersom det oppstår en uheldig hendelse, skal dette journalføres. Han sier det er et alminnelig prinsipp at pasienten skal informeres åpent om det som har skjedd.

Kirurgisk avdeling, Harstad sykehus

Overlege Asle Vebostad sier at ortopeden som vurderer pasienten poliklinisk og stiller operasjonsindikasjonen, har et primært informasjonsansvar. Når pasienten legges inn til operasjon, er det operatørens oppgave å se til at pasienten er innforstått med hva inngrepet innebærer og hvilke følger det kan få. Alle som skal få totalprotese i hoften, får et hefte med standardinformasjon om mekaniske forhold ved protese og muligheten for mekaniske komplikasjoner. Dersom det skjer avvik eller uheldig hendelse, skal dette journalføres og pasienten skal informeres om hva konsekvensene kan bli.

Anbefalte artikler