Christoffer Nicolaisen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christoffer Nicolaisen

Christoffer Nicolaisen, Ingrid M. Høie
10.06.2000
Biologisk skattkammer til Danmark? Danske forskere arbeider for at Danmark skal bli vertsland for et senter som skal romme all informasjon om det biologiske mangfoldet på jorden. Planter, dyrearter...
Christoffer Nicolaisen
10.08.2000
Nordisk samarbeid om en felles versjon av legemiddelhåndboken har vært vurdert flere ganger, men har foreløpig ikke ført frem. Finnene først Det finske svaret på Norsk elektronisk legehåndbok,...