Repetiv og repitivitet

Håkon Lasse Leira Om forfatteren
Artikkel

Ensidige, hyppige gjentatte bevegelser er et stort problem i arbeidslivet idet de kan være årsak til muskel- og skjelettlidelser. Slike bevegelser blir de ofte omtalt som repetive bevegelser, noe som vel må være en latmannsutgave av repetitiv? «Høy repitivitet» har jeg sett omtalt som en risikofaktor for belastningslidelser. Jeg finner ikke dette substantivet i Tanums ordbok. Er det et akseptabelt nyord eller burde vi ta oss bryet med å bruke for eksempel repetitivitet?

Anbefalte artikler