Helseregionene med egennavn

Raida Ødegaard Om forfatteren
Artikkel

Helseregionene blir etter omorganiseringen i 1999 ikke lenger betegnet med tall, men med navn.

Tidligere helseregioner 5, 4 og 3 heter nå Helseregion Nord-Norge, Helseregion Midt-Norge og Helseregion Vest. Den fylkesvise inndeling for disse regionene er uforandret.

Region 2 og 1 er omorganisert og er altså ikke fylkesvis identiske med ny inndeling i: Helseregion Øst og Helseregion Sør.

Navnene skal skrives med stor h og stor bokstav i det siste leddet da de er som egennavn å betrakte, ifølge Språkrådet.

I en overgangsperiode vil det bli nødvendig å benytte begge sett betegnelser i Tidsskriftet. I de manuskriptene som omhandler for eksempel undersøkelser gjort i perioder da tallbenevningen gjaldt, vil man måtte omtale regionene som daværende helseregion 1 etc. – alternativt med fylkesnavnene i parentes: daværende helseregion 1 (Oslo, Hedmark og Oppland).

Oversikt over helseregionene:

Helseregion Nord-Norge: Finnmark, Troms og Nordland

Helseregion Midt-Norge: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal

Helseregion Vest: Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland

Helseregion Øst: Oppland, Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold

Helseregion Sør: Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Den fullstendige fylkesvise inndelingen og navnene på helseregionene finnes også i nettutgaven av Skikk og bruk i Tidsskriftet: www.legeforeningen.no/tidsskriftet/skbruk

Anbefalte artikler