Per Halvorsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Halvorsen

Odd Zachariassen, Svein Hindal, Helga Arianson, Sven M. Almdahl, Per Halvorsen, Kjell Saatvedt, Ole Tjomsland, Terje Veel
30.04.2001
Knut Engedal Tidligere fylkeslege Knut Engedal er gått bort, 97 år gammel. Han hadde et langt yrkesaktivt liv som samfunnsengasjert lege. I sine yngre år samlet han arbeidserfaring...
Per Halvorsen
20.08.2000
Det finnes ingen samlet oversikt i klagesystemet over kommunikasjonssvikt i helsevesenet. Daglig leder i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) Erling Breivik slår imidlertid fast at kommunikasjons- og...
Per Halvorsen
10.02.2000
Vi møter katastrofelederen halvannen uke etter ulykken som kostet 19 mennesker livet. Bare to av 30 passasjerer som ble brakt til Elverum for behandling, er fortsatt innskrevet ved sykehuset. I...
Per Halvorsen
30.01.2000
I Tidsskriftet nr. 1/2000, side 144 – 5, står det i faktaruten at Trond Berg Eriksen er direktør for Senter for medisinsk metodevurdering. Dette medfører ikke riktighet. Feilinformasjonen skyldes en...
Per Halvorsen
30.06.2000
Til enhver tid finnes det mellom 50 og 100 islandske assistentleger ved norske sykehus. Over dobbelt så mange søker seg til Sverige. Danmark er ikke så attraktivt for øyeblikket. Jon Snædal,...
Per Halvorsen
30.01.2000
Anestesiologen Stephen Bolsin er mannen som mer enn noen annen tilskrives æren for at whistleblowing (på norsk varsling) i øyeblikket står på dagsordenen i britisk helsevesen. Da han henvendte seg...
Per Halvorsen
30.06.2000
SINTEF-forsker Johan Håkon Bjørngaard har sett nærmere på hvilken betydning diagnose, kjønn og alder har for valg av tvangsparagraf etter lov om psykisk helsevern, og i hvilken grad...
Per Halvorsen
30.01.2000
Få har stayerevnen til ungareren Ignaz Semmelweis (1818–65) som for cirka 150 år siden møtte massiv motstand blant kolleger da han ropte varsku om sammenhengen mellom legers og jordmødres mangel på...
Per Halvorsen,
30.03.2000
President Hans Petter Aarseth bekrefter at det allerede har vært uforpliktende møter om pengestøtte til spesialistutdanningen med paraplyorganisasjonen til den farmasøytiske industrien i Norge,...
Per Halvorsen
30.01.2000
De fem sakkyndige som ble oppnevnt etter at det ble sådd tvil om habiliteten til seksjonsoverlege Stein Kaasa ved regionsykehuset i Trondheim, hadde frist på seg til 1. januar 2000 for å levere sine...
Per Halvorsen,
30.03.2000
Nye regler for Utdanningsfond III kutter i tilskuddet til spesialistkandidater og fjerner all støtte til etterutdanning for ferdige sykehusspesialister. Dette har fått legene ved Øyeavdelingen ved...
Per Halvorsen,
20.03.2000
«Manipulerende og taktisk med liten vilje til selvransakelse.» «Mangelfull impulskontroll» og «antisosial atferd». Slik lød en håndfull av de lite hyggelige karakteristikkene som de to psykiatriske...
Per Halvorsen
10.06.2000
Kári Stefánsson Fjellformasjonene rundt Reykjavik kan så vidt skimtes bak tåkesløret. Handlegaten Laugavegur myldrer av kjøpelystent liv. Verdens eldste parlament, Alltinget, er inne i sin siste uke...
Per Halvorsen,
20.03.2000
Ved Telemark sentralsjukehus har barn ned til 13 år vært innlagt blant voksne med alvorlige sinnslidelser. – Situasjonen er svært bekymringsfull. Jenter helt ned i 13 års alder er blitt akuttinnlagt...
Per Halvorsen
10.06.2000
Sigurbjörg Ármannsdottir tror at hun er den eneste islending med multippel sklerose som er motstander av databasen. Foto P. Halvorsen Sammen med pasientkolleger, profesjonelle helsearbeidere og...
Per Halvorsen
30.04.2000
Arbeidsgivers ansvar for å ivareta det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet fremgår både av arbeidsmiljøloven og den såkalte internkontrollforskriften (1–2) (ramme). I kjølvannet av at Carl-Magnus...
Per Halvorsen
10.06.2000
Du har sett ham på den norske benken: Litt til siden for en sammenbitt Nils Johan Semb. Albuene på knærne. Konsentrert blikk bak stålbrillene. Blir en spiller liggende, er det han som er sjef. Han...
Per Halvorsen
30.04.2000
Det er konklusjonen i en studie i regi av Legeforeningens forskningsinstitutt fra 1997 (1). Studien var en del av legekårsundersøkelsen som omfattet over 9 000 leger. En del av undersøkelsen...
Per Halvorsen
10.08.2000
Slik er det å slutte å røyke ifølge dagbladjournalist Sissel Benneche Osvold (1). Overlege Frode Gallefoss ved Vest-Agder sentralsykehus setter gjerne navnet sitt under beskrivelsen. Hvor vanskelig...
Per Halvorsen
20.01.2000
En gang mellom 2020–30: Skrumpende olje- og gassforekomster lar det fortsatt regne en relativt jevn strøm av kroner over norsk økonomi. Det er moderat, men stabil konjunkturoppgang i Europa. I Norge...