NORM skal varsle om resistente mikrober

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Regionsykehuset i Tromsø blir hovedbasen for NORM, et samordnet nasjonalt overvåkingssystem for resistente bakterier som forårsaker både humanmedisinske infeksjoner og zoonoser.

  Artikkel

  Planleggingen av Norsk overvåkingssystem for resistens hos mikrober, NORM, begynte i 1997 som et samarbeid mellom Statens institutt for folkehelse, Statens helsetilsyn og de mikrobiologiske og veterinærmedisinske fagmiljøene. Prøvedriften av NORM kom i gang i 1999, og Regionsykehuset i Tromsø ble utpekt som hovedsentralen. Regionsykehuset har et akkreditert mikrobiologisk laboratorium med spesialisert kompetanse innen resistensundersøkelser.

  Avdelingsoverlege Lars Vorland ved Mikrobiologisk avdeling ved sykehuset sier at seks måneders prøvedrift har gitt positive erfaringer. Foreløpig er ti mikrobiologiske laboratorier invitert med på nettverkssamarbeidet, men flere har meldt sin interesse.

  – NORM er et frivillig samarbeid mellom mikrobiologiske laboratorier. Målet er å skape et kompetansenettverk som skal samle, analysere og tolke data om bakterieresistens. For helsevesenet vil NORM være et viktig verktøy og en verdifull informasjonsbase, slik at smittevernet kan bli bedre og infeksjonsbehandlingen mer rasjonell og målrettet, forklarer Vorland.

  – Informasjon om resistensforhold vil gi leger og andre fagfolk muligheten til å endre praksis eller innføre spesielle tiltak i pasientbehandlingen. Forskere og helseplanleggere vil få tilgang til viktige data, og myndighetene vil lettere kunne fatte beslutninger som vedrører folkehelsen, sier han.

  Tilpasset infeksjonsbildet

  Tilpasset infeksjonsbildet

  Driften er organisert slik at de enkelte, lokale laboratoriene resistensbestemmer isolater av bakterietyper som forekommer ved ulike typer infeksjoner. – Analysearbeidet vil foregå både episodisk og kontinuerlig. Vi vil til enhver tid konsentrere arbeidet rundt utvalgte, klinisk viktige diagnosegrupper, for eksempel luftveisinfeksjoner og urinveisinfeksjoner. Prioriterte innsatsområder vil avhenge av det infeksjonsepidemiologiske bildet, sier Lars Vorland. Han legger til at resistensundersøkelsene også skal omfatte importerte mikrober, smittestoffer i næringsmidler samt mikrober som forventes å bli resistente ut fra opplysninger om utviklingen i andre land.

  Alle analyseresultater skal rapporteres til NORM-sentralen i Tromsø, som har ansvaret for driften av dataregisteret samt veiledning av og kommunikasjon med de deltakende laboratorier. Sentralen i Tromsø har også sekretariatsfunksjon og skal sørge for informasjon til sykehus, leger, veterinærer, tannleger, forskere og til helsemyndighetene og befolkningen. Lars Vorland forteller at arbeidet med å opprette en hjemmeside på Internett er i gang. Den skal bli operativ i løpet av året.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media