Aldri samme besetning

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Gunnar Bjerknes-Haugen

– I alle gode kor i Norge er det leger med, påstår Gunnar Bjerknes-Haugen ubeskjedent, og ramser opp Oslo Domkor, Sølvguttene, Grex Vocalis, Oslo Solistkor. Men i Chorus Medicorum er det hovedsakelig leger, hvilket heller ikke er noe aber, skal vi tro Bjerknes-Haugen. Annet helsepersonell og pasienter får også være med såfremt de har god nok stemme.

– Jeg mener vi stort sett holder nasjonalt nivå. Med øving og full besetning er det knapt nok bedre kor i Norge, hevder han.

Men øving er det dårlig med for travle leger, iallfall i samlet tropp. – Vi pleier å møtes en halv time før opptreden for en rask gjennomgang av programmet, forteller Bjerknes-Haugen og minnes særlig åpningen av Sofiemyr kirke i Oppegård hvor koret var invitert til å underholde. – Denne gangen ble det ikke rom for å synge gjennom repertoaret. Da sang vi Hallelujakoret i Händels Messias på sparket.

Ifølge dirigenten har Chorus Medicorum heller aldri sunget med samme besetning to ganger etter hverandre. For dette er et kor som trommes sammen når det er behov for dem, og da er det sjelden det klaffer for alle potensielle deltakere. Bjerknes-Haugen vet aldri hvor mange som kan stille, det varierer fra 15 til 30. Men koret klarer brasene ved å velge et tradisjonelt repertoar. – Vi har ett internasjonalt og ett nasjonalromantisk program som man kan forvente at korsangere kan fra før, samt et program med barbershop som passer til mange anledninger. Chorus Medicorum er ingen spydspiss i korsammenheng, men underholder, presiserer Gunnar Bjerknes-Haugen.

Korsangerne bor stort sett i osloregionen og lar seg samle uten for store problemer. Da er det vanskeligere med symfoniorkester, hvis medlemmer er spredt geografisk. – Det er likevel alltid noen som kan, slik at vi kan stable en opptreden på beina.

Chorus Medicorum startet som studentkoret Chorus Predoctorum i 1978. Koret synger for dem som måtte trenge underholdning, både ved medisinske konferanser og andre evenementer. Koret har også sunget utenfor landets grenser.

Symfoniorkesteret ble opprettet i forbindelse med 175-årsjubileet til Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. I tillegg spilte orkesteret under den internasjonale konferansen for forebygging av hjerte- og karsykdommer som ble holdt i Oslo sommeren 1993, til stor begeistring for deltakere fra inn- og utland.

Anbefalte artikler