Legesenter med hjemmeside for faste pasienter

Kristin Green Nicolaysen, Om forfatteren
Artikkel

– Bakgrunnen var å avlaste telefonsystemet, og vi ser det som en gevinst at folk kan nå oss uten å måtte vente i telefonen, sier Roger Kahn. – Dette er et tilbud som er forbeholdt våre faste pasienter som på denne måten kan oppnå kontakt med legen eller med resepsjonen om fornyelse av faste resepter, diverse rekvisisjoner, spørsmål m.m. På reseptbestillingen kan pasientene krysse av for om de vil hente selv, få sendt resepten hjem eller om den skal fakses til apoteket. Enkle medisinske spørsmål besvares per e-post, medisinske opplysninger besvares av sikkerhetsmessige grunner per brev eller telefon, presiserer han. Etter hans syn klarer pasientene å balansere innholdet i spørsmålene på en grei måte.

Roger Kahn er ingen datafreak, men en god bruker av Internett. – Vi erkjente at vi ikke kunne gå løs på dette på egen hånd, og benyttet oss derfor av Nextels tilbud til små bedrifter om opprettelse og drift av hjemmesiden. Internett-henvendelsene betjenes på egen (bærbar) PC atskilt fra de øvrige PC-ene på kontoret. – Vi fryktet at vi skulle få smekk på fingrene i forhold til sikkerheten, men vi har fulgt reglene og mottok attpåtil gratulasjoner fra Sosial- og helsedepartementet for det vi gjorde.

Kahn forteller at de ikke har reklamert spesielt for hjemmesiden, men legekontoret mottar stadig flere henvendelser på denne måten. I gjennomsnitt fem om dagen. – På sikt håper vi at antall telefonhenvendelser blir færre og at terskelen for å komme i kontakt med oss blir enda lavere.

– Du frykter altså ikke merarbeid for legene ved også å måtte forholde seg til denne typen henvendelser?

– Det medfører både fordeler og ulemper, og for legene er det ikke nødvendigvis noen fordel – det er det utvilsomt for «kundene» våre. Men det går da kjapt å svare, fremholder Kahn optimistisk.

Ta en titt på hjemmesiden: www.ilalegesenter.no

Anbefalte artikler