Kompetansesenter i revmatologi satser på Internett

Kristin Green Nicolaysen Om forfatteren
Artikkel

– Målet med kompetansesenteret er å samle, systematisere, utvikle og formidle kunnskap om rehabilitering innen revmatologi, sier ergoterapeut Ingvild Kjeken som er rådgiver ved senteret. – Vi skal bidra til det brukerne ber om, gi drahjelp i prosjekter og tilrettelegge for kurs og undervisning. Vi tenker på oss selv som «muliggjørere» og skal ikke finne opp noe nytt, men fungere som en kunnskapsbank. Etter hvert vil vi reise rundt for å fange opp hva som skjer av små og store prosjekter ute i miljøene. Vårt håp er at det skal være en lav terskel for å henvende seg til oss og bruke oss, sier Kjeken.

Ingvild Kjeken

Tverrfaglig oppslutning

Staben utgjør vel tre stillinger og består av lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og sekretær. Senteret er etablert med prosjektmidler fra Sosial- og helsedepartementet, og er nærmere beskrevet i en utredning fra Statens helsetilsyn (1). Foreløpig lever de ansatte i en brakketilværelse, men skal etter hvert få nye lokaler i tilknytning til Diakonhjemmets sykehus.

I februar arrangerte senteret en åpningskonferanse der fagfolk ved alle landets 18 revmatologiske avdelinger var til stede. – Det gledet oss at også mange leger fant veien til oss, sier Kjeken. – Det viser seg at det er et stort behov for et samlingspunkt for ulike faggrupper, kanskje særlig for fysioterapeutene og ergoterapeutene som representerer forholdsvis små fagmiljøer.

På konferansen ble det lagt frem avanserte planer for en rehabiliteringsavdeling. – Tiltaket er flott, men den økonomiske delen bør utredes nærmere. Tilbudet må bli et pluss i forhold til det tilbudet som allerede finnes for oss i periferien og ikke en økonomisk belastning, sier Jørg Utne Sørensen ved Reumatologisk avdeling, Haukeland Sykehus.

Satser på Internett

I en undersøkelse som senteret har foretatt ved de 18 revmatologiske sykehusavdelingene, svarte 96% at de ville bruke en nettside med fagstoff innen sitt fagfelt hvis avdelingen hadde PC med Internett-tilgang. Det er derfor opprettet en hjemmeside som skal være navlestrengen mellom senteret og brukerne. For å sikre at avdelingene har tilgang til Internett, er en del av prosjektmidlene brukt til å kjøpe PC-er med Internett-tilkobling til alle revmatologiske sykehusavdelinger. PC-en er klargjort for bruk og senteret har stått for opplæring. En forutsetning for å få datamaskinen er at avdelingen plasserer den slik at de ansatte har lett tilgang til den.

Fra hjemmesiden kan man finne frem til relevante artikler fra anerkjente tidsskrifter i en tverrfaglig litteraturdatabase. Siden vil jevnlig bli oppdatert med nyheter innen faget, presentasjon av prosjekter, relevante lenker, basiskunnskap i revmatologi osv. Et diskusjonsforum er under arbeid, og det finnes en skjemabank med et utvalg av de spørreskjemaene som brukes innen revmatologisk forskning. Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter har Internett-adressen: www.nrrk.diakonsyk.no

Anbefalte artikler