Nødtvedt AM

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nødtvedt AM

Nødtvedt AM, Jacobsen G, Balstad P, Bakketeig LS
10.12.1999
Sammendrag Hensikten med denne studien var å undersøke om fødselsvekten til skandinaviske barn varierte etter foreldrenes, spesielt mors, sosialklasse. Data ble hentet fra en studie av faktorer som...