Haakenaasen KT

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Haakenaasen KT

Haakenaasen KT
10.12.1999
Sammendrag Intensjonen bak fastlegeordningen er både å sikre befolkningen et likeverdig behandlingstilbud og ivareta den enkelte pasients rett til rask og optimal behandling. Samtidig skal ordningen...