Transplantasjon med allogene hematopoetiske stamceller hos voksne

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Transplantasjon med allogene hematopoetiske stamceller er et etablert behandlingstilbud ved visse alvorlige,hovedsakelig maligne, beinmargssykdommer. Behandlingen er risikabel, men gir den beste eller eneste sjanse forhelbredelse ved akutt leukemi, kronisk myelogen leukemi, myelodysplastiske syndromer, primær myelofibrose og alvorligaplastisk anemi. Artikkelen gir en oversikt over status for denne behandlingsmetoden.

  Ti års overlevelsessannsynlighet i materialet på 214 pasienter transplantert ved Rikshospitalet i perioden 1985-99er 58%. For høyrisikopasienter er overlevelsessannsynligheten etter ti år 30% og for lavrisikopasienter 65%.Prosedyrerelatert dødelighet det første halvåret etter behandlingen er 20%. Resultatene er på linje med utenlandskestudier. Det er fortsatt behov for bedre metoder for å unngå tidlige dødsfall pga. komplikasjoner og tilbakefall avgrunnsykdommen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media