Selvmordsforebygging i kommunal regi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Artikkelen beskriver hvordan tverrfaglig selvmordsforebyggende arbeid kan drives i en liten kommune. Oppdal kommune vari 1992 pilotkommune for utprøvning av en tverrfaglig samarbeidsmodell for registrering og oppfølging avparasuicidpasienter. Registrering av parasuicid i Oppdal foregikk som en del av et WHO-prosjekt i Sør-Trøndelag.Pilotkommuneprosjektet var en del av Sør-Trøndelags-prosjektet, som i sin tur var et intervensjonsprosjekt underWHO-prosjektet. Alle parasuicidtilfeller innlagt i sykehus i løpet av 1992 ble registrert og fulgt opp av den lokaleansvars- og behandlingsgruppen etter utskrivningen. Et strukturert behandlingsopplegg med seks samtaler i løpet av detførste året etter parasuicidet ble fulgt. Momenter fra samtalene presenteres, og betydningen av en behandlingskjedeunderstrekes. De ni registrerte parasuicidpasientene var alle i live fem år senere, og man hadde ikke registrert nyeparasuicidtilfeller hos noen av dem. Vi mener at den skisserte organisasjonsmodellen og behandlingsopplegget kananbefales for flere kommuner og bydeler. Organisering av omsorgog behandling av parasuicidpasienter etter dennemodellen vil gi et bedre tilbud til en gruppe pasienter som er for lavt prioritert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media