Miniinvasiv plateosteosyntese av distale brudd i tibia

Strømsøe K, Eikvar K, Løken S, Øvre S, Hvaal K Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Operativ behandling av brudd i distale del av crus er ofte belastet med sårtilhelingsproblemer, og funksjonell konservativ behandling kan være beheftet med forsinket eller manglende tilheling, tilheling i feilstilling og dårlig funksjon i ankelleddet.

Miniinvasiv plateosteosyntese ble utført hos ti pasienter med juxtaartikulære brudd i distale tibia. Man oppnådde hos alle pasientene en øvelsesstabil osteofiksasjon. Bløtdelskomplikasjoner begrenset ikke sluttresultatet hos noen av de opererte pasientene.

Miniinvasiv plateosteosyntese ser ut til å være et godt behandlingsalternativ ved dislokerte intra- og ekstraartikulære brudd i distale crus.

Anbefalte artikler