Miniinvasiv plateosteosyntese av distale brudd i tibia

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Operativ behandling av brudd i distale del av crus er ofte belastet med sårtilhelingsproblemer, og funksjonellkonservativ behandling kan være beheftet med forsinket eller manglende tilheling, tilheling i feilstilling og dårligfunksjon i ankelleddet.

  Miniinvasiv plateosteosyntese ble utført hos ti pasienter med juxtaartikulære brudd i distale tibia. Man oppnåddehos alle pasientene en øvelsesstabil osteofiksasjon. Bløtdelskomplikasjoner begrenset ikke sluttresultatet hos noen avde opererte pasientene.

  Miniinvasiv plateosteosyntese ser ut til å være et godt behandlingsalternativ ved dislokerte intra- ogekstraartikulære brudd i distale crus.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media