Livreddende hemikraniektomi ved akutt massivt hjerneinfarkt

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Akutt okklusjon av a. cerebri media er en viktig årsak til iskemisk hjerneslag hos yngre individer. Arterien forsynerde midtre delene av storhjernens hemisfære. Et slikt hjerneinfarkt er derfor oftest omfattende og kan føre tilhjerneødem med økt hjernetrykk. Ved medisinsk behandling alene fører tilstanden til høy dødelighet, vanligvis fordi detøkte hjernetrykk leder til herniering og opphevet intrakranial sirkulasjon.

  En 28-årig mann utviklet tegn til herniering etter massivt hjerneinfarkt som følge av akutt okklusjon av høyre a.cerebri media. Preoperativt, ca. 54 timer etter akutt sykdomsstart, var han soporøs, paralytisk i venstre side medkonjugert blikkdeviasjon mot høyre og hadde anisokori med stor og tregt reagerende høyre pupill. Han svarte ikke påtiltale. Det intrakraniale trykket var 30-40 mmHg. På grunn av overhengende fare for herniering ble det gjorthemikraniektomi over høyre hemisfære. Pasienten overlevde og er selvhjulpen ett år etter operasjonen.

  Avlastende hemikraniektomi kan være livreddende. I litteraturen er det støtte for at slikt inngrep kan være indiserthos enkelte pasienter truet av herniering på grunn av massivt hjerneinfarkt. Intrakranial trykkmåling supplererCT-bilder og klinisk observasjon. Vår pasient ser ut til å være det første tilfelle av denne type publisert iNorge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media