Røste GK

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Røste GK

Lindegaard K-F, Røste GK
20.11.1999
Sammendrag Akutt okklusjon av a. cerebri media er en viktig årsak til iskemisk hjerneslag hos yngre individer. Arterien forsyner de midtre delene av storhjernens hemisfære. Et slikt hjerneinfarkt er...
Berg-Johnsen J, Røste GK, Solgaard T, Lundar T
10.09.1998
Sammendrag 35 pasienter med invalidiserende spasmer har siden 1991 fått implantert spinalkateter tilkoblet programmerbar infusjonspumpe for kontinuerlig baklofenbehandling ved de to neurokirurgiske...