Hvorfor er dioksin farlig?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Dioksinskandalen i Belgia våren 1999 har satt søkelyset på denne gruppe miljøgifter. Den omfatter polyklorertedibenzo-p-dioksiner og dibenzofuraner, mens en del polyklorerte bifenyler (PCB) har liknende egenskaper. Tidligereproduksjon av plantevernmidler og forbrenning av organisk materiale sammen med klor har medført akkumulering i miljøetog i befolkningen. Lange biologiske halveringstider samt påvisbare biologiske effekter ved meget lave doser har gitthelsemessig bekymring. Selv om kloracne er den eneste veldokumenterte helseeffekt hos mennesker, er det eksperimentelleholdepunkter for at disse stoffene er kreftfremkallende, teratogene, reproduksjonshemmende og immunsuppressive.

  I denne gjennomgangen presenteres hva vi i dag vet om dioksiners cellulære effekter. De binder seg tilarylhydrokarbonreseptoren i cellenes cytoplasma. Derved induseres en liten gruppe metabolske enzymer og cytokiner. Itillegg forstyrres cellenes hormonsignalisering, og både antiøstrogene, vitamin A-hemmende og tyroksinhermende effekterer beskrevet. I de senere år har man også påvist effekter av dioksin på intracellulær vekstfaktorsignalisering.Dioksiner hemmer epidermal vekstfaktorreseptor (EGF-reseptor), aktiverer proteinkinase C og andre intracellulæresignalproteiner og aktiverer transkripsjonsfaktorer. Vi mangler fremdeles en samlet oversikt over de cellulæremekanismene for toksisitet, og har derfor ikke godt nok grunnlag for å vurdere de helsemessige effektene vedeksponering for denne gruppe miljøgifter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media