Wierød L

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Wierød L

Huitfeldt HS, Lindeman B, Skarpen E, Oksvold MP, Wierød L
30.11.1999
Sammendrag Dioksinskandalen i Belgia våren 1999 har satt søkelyset på denne gruppe miljøgifter. Den omfatter polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og dibenzofuraner, mens en del polyklorerte bifenyler (...