Amputasjon eller rekonstruksjon av en sirkulasjonstruet hardt skadet ekstremitet?

Høiness P, Røise O Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Initial vurdering og behandling av en hardt skadet og sirkulasjonstruet ekstremitet kan være vanskelig. 18 pasienter med like mange amputasjoner i perioden 1986-98 ble undersøkt og inndelt i gruppene primære amputasjoner (innen 24 timer) (n = 8) og forsøkt rekonstruerte ekstremiteter (n = 10). Alle ekstremitetene hadde kliniske tegn på sirkulasjonssvikt. Nerve-, brudd- og bløtdelsskader ble registrert og skåre utregnet i henhold til Mangled Extremity Severity Score (MESS) og Nerve, Ischemia, Soft tissues, Skeletal, Shock, Age (NISSSA). Primær amputasjon var indisert hos ti pasienter i henhold til generelle retningslinjer, 11 pasienter i henhold til NISSSA og 15 pasienter i henhold MESS. Forsinket amputasjon medførte signifikant flere operative behandlinger enn ved primær amputasjon. Det konkluderes med at en avgjørelse om tidlig amputasjon først og fremst må tas på grunnlag av klinisk skjønn, men at skåringssystemene MESS og NISSSA kan være til hjelp i denne vurderingen.

Anbefalte artikler