Amputasjon eller rekonstruksjon av en sirkulasjonstruet hardt skadet ekstremitet?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Initial vurdering og behandling av en hardt skadet og sirkulasjonstruet ekstremitet kan være vanskelig. 18 pasientermed like mange amputasjoner i perioden 1986-98 ble undersøkt og inndelt i gruppene primære amputasjoner (innen 24timer) (n = 8) og forsøkt rekonstruerte ekstremiteter (n = 10). Alle ekstremitetene hadde kliniske tegn påsirkulasjonssvikt. Nerve-, brudd- og bløtdelsskader ble registrert og skåre utregnet i henhold til Mangled ExtremitySeverity Score (MESS) og Nerve, Ischemia, Soft tissues, Skeletal, Shock, Age (NISSSA). Primær amputasjon var indiserthos ti pasienter i henhold til generelle retningslinjer, 11 pasienter i henhold til NISSSA og 15 pasienter i henholdMESS. Forsinket amputasjon medførte signifikant flere operative behandlinger enn ved primær amputasjon. Det konkluderesmed at en avgjørelse om tidlig amputasjon først og fremst må tas på grunnlag av klinisk skjønn, men atskåringssystemene MESS og NISSSA kan være til hjelp i denne vurderingen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media