Reformer i det britiske helsevesen - også i primærhelsetjenesten

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Helsereformene i Storbritannia har vakt betydelig interesse også i andre land. Flere av hovedstrukturene og tankene bakreformene er beskrevet i Tidsskriftet. Reformen omfatter imidlertid også store endringer i primærhelsetjenesten. Fra1.4. 1999 er primærhelsetjenesten organisert i "primary care groups". Disse er enheter basert på gjennomsnittlig ca. 50allmennleger (årsverk) som er ansvarlige for primærhelsetjenesten til en gjennomsnittlig befolkning på ca. 100000personer.I England og Wales er enhetene allmennpraktikerledet, og i tillegg til ansvar for egen kvalitet gjennom"clinical governance" (klinisk lederskap) har de ansvar for bestilling av sykehus- og andre spesialisttjenester til sinbefolkning innenfor rammen av den nye nasjonale struktur. Reformen innebærer overføring av ansvaret for over 90% av dettotale National Health Service-budsjett (førstelinje, annenlinje, unntatt psykisk helsevern, og legemidler) til ca. 500enheter i primærhelsetjenesten. Budsjettene er enhetlige, og ressurser som spares gjennom effektivisering på etttjenestenivå, kan brukes til finansiering av tjenester på et annet nivå. Reformen innebærer en stor utfordring forallmennleger og samfunnsmedisinere i Storbritannia.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media