Martin P

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Martin P

Martin P
30.10.1999
Sammendrag Helsereformene i Storbritannia har vakt betydelig interesse også i andre land. Flere av hovedstrukturene og tankene bak reformene er beskrevet i Tidsskriftet. Reformen omfatter imidlertid...
Martin P, Rautanen K, Thomsen AS, Hjalt C-Å, Jónsson A, Löfroth G
30.01.1999
Sammendrag En undersøkelse av kunnskapsspredning om Helicobacter pylori og gastrointestinal sykdom blant norske klinikere er beskrevet. Et spørreskjema ble sendt til 200 allmennpraktikere, 120...