Kardiovaskulær sykdom etter nyretransplantasjon

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Forekomsten av kardiovaskulær sykdom hos nyretransplanterte i forhold til normalbefolkningen er svært høy. En nyligpublisert norsk studie viste at kardiovaskulær sykdom er årsak til tre av fire dødsfall etter nyretransplantasjon. Ialdersgruppen 50-59 år var risikoen for kardiovaskulær død blant nyretransplanterte pasienter 21 ganger høyere enn inormalbefolkningen. Risikofaktorer som hypertensjon, dyslipidemi, nedsatt glukosetoleranse og diabetes mellitus ervanlig blant slike pasienter, men kan ikke alene forklare den høye forekomsten av hjerte- og karsykdom. Mange uremikerehar utviklet arteriosklerose og venstre ventrikkel-hypertrofi i tiden før transplantasjon. Prednisolon og ciklosporinhar ugunstige metabolske effekter, men betydningen av dette i forhold til kardiovaskulær sykdom er fortsattusikker.

  Resultatene fra en stor multinasjonal randomisert placebokontrollert studie om effekten av statinbehandling påkardiovaskulær sykdom hos nyretransplanterte vil foreligge om noen få år. Foreløpig må behandlingsvalg baseres påkunnskap fra studier blant ikke-transplanterte pasienter. Nyretransplanterte må behandles individuelt med utgangspunkti den totale kardiovaskulære risikoprofil.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media