Hartmann A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hartmann A

Hjelmesæth J, Midtvedt K, Aakhus S, Hartmann A
20.10.1999
Sammendrag Forekomsten av kardiovaskulær sykdom hos nyretransplanterte i forhold til normalbefolkningen er svært høy. En nylig publisert norsk studie viste at kardiovaskulær sykdom er årsak til tre...
Nordal KP, Hartmann A, Leivestad T, Halvorsen S, Iversen BM, Widerøe T-E, Julsrud J
20.11.1996
Sammendrag Utvikling av arbeidsbelastningen i grenspesialiteten nefrologi i tidsrommet 1985-95 gjennomgås og sammenholdes med tilgangen på nye stillinger. Pålitelige registreringer fremlegges for...