Polykondritt - en vanskelig og sjelden diagnose

Skomsvoll JF, Rødevand E, Østensen M, Kvambe V, Aksnes B Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Polykondritt er en sjelden inflammatorisk sykdom med ukjent årsak, men immunologiske mekanismer antas å stå sentralt i patogenesen. Histologiske kjennetegn er inflammasjon og destruksjon av brusk. Sykdommen er systemisk, kan ha et svingende forløp og forekomme i primær form eller assosiert med en rekke andre sykdommer. To pasienter med polykondritt presenteres.

Den medisinske litteraturen om sykdommen gjennomgås med vektlegging av symptomer, kliniske funn, diagnostikk og behandling. Litteraturen består i hovedsak av kasuistikker eller aggregerte kasuistikker med i alt mer enn 300 rapporterte sykehistorier. Ingen epidemiologiske og bare noen få kliniske studier er publisert. To sett av diagnostiske kriterier er foreslått, men de er nokså like.

Avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad og utbredelse er behandlingsalternativene symptomdempende medikamenter som antiflogistika eller immunsupprimerende medikamenter som glukokortikosteroider og cyklofosfamid.

Anbefalte artikler