Polykondritt - en vanskelig og sjelden diagnose

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Polykondritt er en sjelden inflammatorisk sykdom med ukjent årsak, men immunologiske mekanismer antas å stå sentralt ipatogenesen. Histologiske kjennetegn er inflammasjon og destruksjon av brusk. Sykdommen er systemisk, kan ha etsvingende forløp og forekomme i primær form eller assosiert med en rekke andre sykdommer. To pasienter med polykondrittpresenteres.

  Den medisinske litteraturen om sykdommen gjennomgås med vektlegging av symptomer, kliniske funn, diagnostikk ogbehandling. Litteraturen består i hovedsak av kasuistikker eller aggregerte kasuistikker med i alt mer enn 300rapporterte sykehistorier. Ingen epidemiologiske og bare noen få kliniske studier er publisert. To sett av diagnostiskekriterier er foreslått, men de er nokså like.

  Avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad og utbredelse er behandlingsalternativene symptomdempende medikamenter somantiflogistika eller immunsupprimerende medikamenter som glukokortikosteroider og cyklofosfamid.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media