Kvambe V

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kvambe V

Skomsvoll JF, Rødevand E, Østensen M, Kvambe V, Aksnes B
10.09.1999
Sammendrag Polykondritt er en sjelden inflammatorisk sykdom med ukjent årsak, men immunologiske mekanismer antas å stå sentralt i patogenesen. Histologiske kjennetegn er inflammasjon og destruksjon...