Zopiklonfunn hos mange bilførere - tegn på feilbruk og misbruk

Bramness JG, Skurtveit S, Mørland J Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Zopiklon (Imovane) hadde i 1998 42% av hypnotikamarkedet i Norge. Statens rettstoksikologiske institutt analyserer alle blodprøver fra bilførere som er mistenkt for kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Salgsøkningen for zopiklon reflekteres delvis i et økende antall bilførere som får påvist zopiklon i blodet. I denne undersøkelsen har vi gjennomgått resultatene fra undersøkelsene av de 101 bilførerne som fikk påvist zopiklon i blodet i perioden januar 1994 til april 1999. I 60% av prøvene var blodkonsentrasjonene av zopiklon over de som sees ved terapeutisk bruk. I 80% av prøvene var blodkonsentrasjonen høyere enn det som kan forventes etter én natts søvn. Hos de aller fleste bilførerne ble det funnet zopiklon sammen med illegale stoffer, medikamenter med misbrukspotensial eller alkohol. Disse funnene peker i retning av feilbruk og misbruk. Dette viser at man må utvise samme restriktive holdning til forskrivning av zopiklon som til for eksempel benzodiazepiner.

Anbefalte artikler