Zopiklonfunn hos mange bilførere - tegn på feilbruk og misbruk

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Zopiklon (Imovane) hadde i 1998 42% av hypnotikamarkedet i Norge. Statens rettstoksikologiske institutt analyserer alleblodprøver fra bilførere som er mistenkt for kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Salgsøkningen forzopiklon reflekteres delvis i et økende antall bilførere som får påvist zopiklon i blodet. I denne undersøkelsen har vigjennomgått resultatene fra undersøkelsene av de 101 bilførerne som fikk påvist zopiklon i blodet i perioden januar1994 til april 1999. I 60% av prøvene var blodkonsentrasjonene av zopiklon over de som sees ved terapeutisk bruk. I 80%av prøvene var blodkonsentrasjonen høyere enn det som kan forventes etter én natts søvn. Hos de aller fleste bilførerneble det funnet zopiklon sammen med illegale stoffer, medikamenter med misbrukspotensial eller alkohol. Disse funnenepeker i retning av feilbruk og misbruk. Dette viser at man må utvise samme restriktive holdning til forskrivning avzopiklon som til for eksempel benzodiazepiner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media