Mørland J

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mørland J

Bramness JG, Skurtveit S, Mørland J
20.08.1999
Sammendrag Zopiklon (Imovane) hadde i 1998 42% av hypnotikamarkedet i Norge. Statens rettstoksikologiske institutt analyserer alle blodprøver fra bilførere som er mistenkt for kjøring under...
Mørland J
10.09.1997
Kjøring under innflytelse av alkohol og andre stoffer utgjør et betydelig faremoment i veitrafikken - også i Norge. En norsk undersøkelse (1) har vist at blodprøver fra sjåfører som ble drept i...
Mørland J
30.06.1997
Ecstasy er en betegnelse som brukes på flere amfetaminderivater som også har hallusinogent potensial. Det vanligste ecstasystoffet er metylendioksimetamfetamin (MDMA), og det er virkningene av dette...