Trombolytisk behandling ved akutt hjerneinfarkt - en tidsstudie ved organisering av et nytt behandlingstilbud

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Trombolytisk behandling er et terapeutisk alternativ for pasienter med akutt hjerneinfarkt, men forsinketsykehusinnleggelse kan redusere muligheten for slik behandling. Målet for studien var å kartlegge tidsbruken vedinnleggelse av pasienter med akutt hjerneslag og å forbedre rutinene slik at flere pasienter kom raskere tilsykehuset.

  I første del av studien foretok vi en registrering av tid fra sykdomsstart til innleggelse (tid fra sykdomsstart tilkontakt med helsevesenet og tid fra kontakt til innleggelse) for 100 pasienter med akutt hjerneinfarkt. Tid frem tilcerebral computertomografi (CT) og transporttid innenfor sykehuset ble også registrert.

  Vi bearbeidet deretter rutinene og informerte publikum og helsevesenet om behandlingstilbudet. En tilsvarende studieble deretter foretatt av 124 pasienter innlagt med akutt hjerneslag.

  Innleggelsesrutinene ble tydelig forbedret, men pasientenes reaksjonstid fra sykdomsstart til kontakt medhelsevesenet endret seg ikke i løpet av studieperioden. Andelen pasienter innlagt i løpet av de første to timer ettersykdomsstart økte fra 17% til 26%. Fire pasienter (3%) ble behandlet med trombolyse.

  Studien viser raskere innleggelse etter en effektivisering av helsevesenets rutiner, men at kortvarig informasjontil befolkningen ikke hadde sikker effekt på pasientenes handlingsmønster ved akutt hjerneslag.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media