Trombolytisk behandling ved akutt hjerneinfarkt - en tidsstudie ved organisering av et nytt behandlingstilbud

Thomassen L, Waje-AndreassenU, Maintz C Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Trombolytisk behandling er et terapeutisk alternativ for pasienter med akutt hjerneinfarkt, men forsinket sykehusinnleggelse kan redusere muligheten for slik behandling. Målet for studien var å kartlegge tidsbruken ved innleggelse av pasienter med akutt hjerneslag og å forbedre rutinene slik at flere pasienter kom raskere til sykehuset.

I første del av studien foretok vi en registrering av tid fra sykdomsstart til innleggelse (tid fra sykdomsstart til kontakt med helsevesenet og tid fra kontakt til innleggelse) for 100 pasienter med akutt hjerneinfarkt. Tid frem til cerebral computertomografi (CT) og transporttid innenfor sykehuset ble også registrert.

Vi bearbeidet deretter rutinene og informerte publikum og helsevesenet om behandlingstilbudet. En tilsvarende studie ble deretter foretatt av 124 pasienter innlagt med akutt hjerneslag.

Innleggelsesrutinene ble tydelig forbedret, men pasientenes reaksjonstid fra sykdomsstart til kontakt med helsevesenet endret seg ikke i løpet av studieperioden. Andelen pasienter innlagt i løpet av de første to timer etter sykdomsstart økte fra 17% til 26%. Fire pasienter (3%) ble behandlet med trombolyse.

Studien viser raskere innleggelse etter en effektivisering av helsevesenets rutiner, men at kortvarig informasjon til befolkningen ikke hadde sikker effekt på pasientenes handlingsmønster ved akutt hjerneslag.

Anbefalte artikler