Thomassen L

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thomassen L

Thomassen L, Waje-AndreassenU, Maintz C
30.08.1999
Sammendrag Trombolytisk behandling er et terapeutisk alternativ for pasienter med akutt hjerneinfarkt, men forsinket sykehusinnleggelse kan redusere muligheten for slik behandling. Målet for studien...
Romi F, Kråkenes J, Thomassen L, Tysnes O-B
30.08.1999
Sammendrag Ektatiske arterier på basis cranii er en tilstand som forekommer hos 3% av pasienter med førstegangs hjerneinfarkt. Tilstanden kalles dolikoektasi og predisponerer for lakunære infarkter...