Medisinsk forskning med barn

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Artikkelen er en presentasjon og vurdering av 105 prosjekter fremlagt for den regionale komiteen for medisinskforskningsetikk i helseregion 1 i perioden 1987-97.

  Komiteens arbeid er satt inn i et historisk og internasjonalt perspektiv. Et godt stykke inn i vårt århundre kan detse ut til at barn var ansett som "passende" forsøkspersoner, uten at det ble reist innvendinger. Med kjennskap tilmisbruk av barn i forskning ble det senere krevd særskilt begrunnelse for å inkludere barn i forskning. Det er i dennetradisjonen at komiteen har arbeidet.

  Av de 105 prosjekter som komiteen vurderte, ble ni frarådd. 16 av de prosjektene som ble tilrådd, var både invasiveog ikke-terapeutiske. Det redegjøres for hvilke vurderinger som ligger til grunn for å tillate forskning med barn, ogsentrale forskningsetiske problemstillinger blir drøftet.

  I de senere år er det vist at krav til særskilt begrunnelse medfører at barn blir utelukket fra forskning.Resultatet er at barn får et dårligere medisinsk tilbud enn voksne. I fremtiden bør det være slik at barn børinkluderes i all forskning såfremt det ikke er vitenskapelige eller etiske grunner for å ekskludere dem.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media