Har kommunene et hjelpetilbud til barn av alvorlig psykisk syke foreldre?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Barn av alvorlig psykisk syke foreldre betraktes som en risikogruppe i forhold til selv å utvikle psykiske problemer.Omstrukturering av det psykiske helsevernet innebærer at flere personer med psykiske lidelser bor i sine hjemkommuner.Dette medfører at barna blir mer direkte involvert i mors eller fars sykdom.

  For å kartlegge antallet av barn av alvorlig psykisk syke og hvilke rutinemessige tilbud disse mottar iSør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal, ble det sendt ut spørreskjema til samtlige kommuner i helseregionensamt seks bydeler i Trondheim, til sammen 92 skjemaer. 59 skjemaer (64%) ble besvart.

  Av 247 barn som bor sammen med sin psykisk syke forelder til daglig, var mor eller far aleneforsørger forhenholdsvis 102 og seks barn. Seks av 54 kommuner oppgav at de hadde faste rutiner som gjaldt tiltak for disse barna.Kommuner som hadde rutiner for oppfølging, begrunnet dette med godt tverrfaglig samarbeid eller med enkeltpersonersunike faglige interesse.

  Undersøkelsen tyder på at tilfeldigheter er bestemmende for om barn av alvorlig psykisk syke i Midt-Norge mottarhjelp eller ikke fra sin hjemkommune.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media