Behandling av residiverende kjeveleddsluksasjon

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Residiverende kjeveleddsluksasjoner er sjeldent forekommende i normalbefolkningen. Det er økt forekomst blant pasientermed nevrologiske sykdommer og kjeveleddslidelser og blant pasienter som får behandling med nevroleptika. Det erutviklet flere ulikekirurgiske teknikker for behandlingav residiverende kjeveleddsluksasjon. Disse teknikkene retterseg enten mot å forhindre at caput mandibulae glir over og foran tuberculum articulare (for eksempel Leclercs metode),eller de tar sikte på å fjerne tuberculum articulare (eminektomi), slik at caput mandibulae kan bevege seg fritt.

  Ved Ullevål sykehus ble det i perioden 1990-97 operert 23 pasienter (38 kjeveledd) med residiverendekjeveleddsluksasjon, enten med modifisert Leclercs metode eller eminektomi. Begge operasjonsmetodene gav et godtresultat med få komplikasjoner og med moderat ressursforbruk. Alle pasientene var meget godt fornøyd med resultatet.Noen få av pasientene som ble operert med modifisert Leclercs metode, fikk tilbakefall.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media