Behandling av residiverende kjeveleddsluksasjon

Mangersnes J, Høgevold HE Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Residiverende kjeveleddsluksasjoner er sjeldent forekommende i normalbefolkningen. Det er økt forekomst blant pasienter med nevrologiske sykdommer og kjeveleddslidelser og blant pasienter som får behandling med nevroleptika. Det er utviklet flere ulikekirurgiske teknikker for behandlingav residiverende kjeveleddsluksasjon. Disse teknikkene retter seg enten mot å forhindre at caput mandibulae glir over og foran tuberculum articulare (for eksempel Leclercs metode), eller de tar sikte på å fjerne tuberculum articulare (eminektomi), slik at caput mandibulae kan bevege seg fritt.

Ved Ullevål sykehus ble det i perioden 1990-97 operert 23 pasienter (38 kjeveledd) med residiverende kjeveleddsluksasjon, enten med modifisert Leclercs metode eller eminektomi. Begge operasjonsmetodene gav et godt resultat med få komplikasjoner og med moderat ressursforbruk. Alle pasientene var meget godt fornøyd med resultatet. Noen få av pasientene som ble operert med modifisert Leclercs metode, fikk tilbakefall.

Anbefalte artikler