Høgevold HE

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Høgevold HE

Mangersnes J, Høgevold HE
30.06.1999
Sammendrag Residiverende kjeveleddsluksasjoner er sjeldent forekommende i normalbefolkningen. Det er økt forekomst blant pasienter med nevrologiske sykdommer og kjeveleddslidelser og blant pasienter...
Høgevold HE, Lyberg T
20.01.1997
Sammendrag Pasienter med skuddskader i ansiktet skal gjennomgå en generell undersøkelse og resuscitering i skadestue, der frie luftveier sikres og blødninger stanses. Videre utredning med røntgen...