Anbefalinger om ryggomsorg

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Det er påvist stor variasjon i behandlingen av rygglidelser, og uførhet på grunn av slike tilstander inntreffer stadighyppigere. I flere land har man derfor utarbeidet praksisretningslinjer med anbefalinger for ryggomsorgen. Hvis slikeretningslinjer skal gi bedret resultat for pasienter som søker behandling, må de gi valide anbefalinger. Jeg harsammenliknet ti praksisretningslinjer for ryggomsorg. Praksisretningslinjene er hentet fra ni vestlige land og er fraperioden 1987-97. Det er betydelig variasjon i de rådene som gis, og forskjellige metoder i utarbeidingen avpraksisretningslinjene er benyttet. Sannsynligheten for at praksisretningslinjer gir valide anbefalinger er størst nårde er systematisk utviklet etter kunnskapsbaserte metoder. En uformell konsensus av eksperters meninger har ofte størrefeilkilder. Jeg konkluderer med at de amerikanske praksisretningslinjer fra 1994 og de britiske praksisretningslinjerfra 1996 er de som med størst sannsynlighet gir valide anbefalinger og som dermed er de beste alternativene forklinikere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media