Rasmussen FØ

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rasmussen FØ

Rasmussen FØ
10.06.1999
Sammendrag Det er påvist stor variasjon i behandlingen av rygglidelser, og uførhet på grunn av slike tilstander inntreffer stadig hyppigere. I flere land har man derfor utarbeidet...
Rasmussen FØ, Amundsen T, Vandvik B
20.06.1998
Sammendrag Vi har foretatt et bredt anlagt søk i databasen Medline og gjennomgått de 11 randomiserte kontrollerte studiene vi fant som evaluerer behandling av lumbale skiveprolapser enten med...