Selvutviklingsgrupper for medisinstudenter

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Erfaringer fra et pilotprosjekt der åtte kvinnelige medisinstudenter deltok i en selvutviklingsgruppe ledet avpsykiater/gruppeanalytiker, beskrives. Betydningen av denne type erfaring med henblikk på mestring av medisinstudiet oglegeyrket omtales, og relevant litteratur refereres.

  Studentene følte de hadde hatt betydelig utbytte av deltakelsen i gruppen. De hadde fått forståelse av at problemerhører med, og at det går an å be om hjelp. Mange opplevde at de var blitt flinkere til å skille egne følelser fraandres behov og til å sette grenser. De hadde også fått en større forståelse for sammenhenger i eget og andres liv. Detå sette ord på følelser og problemer ble ansett som viktig.

  Denne typen tilbud kan virke forebyggende når det gjelder yrkesrelaterte problemer hos leger. Det medisinskefakultet i Bergen vil innføre selvutviklingsgrupper i sin nye studieplan.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media