Selvutviklingsgrupper for medisinstudenter

Stordal KI, Tveit AM, Lund A Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Erfaringer fra et pilotprosjekt der åtte kvinnelige medisinstudenter deltok i en selvutviklingsgruppe ledet av psykiater/gruppeanalytiker, beskrives. Betydningen av denne type erfaring med henblikk på mestring av medisinstudiet og legeyrket omtales, og relevant litteratur refereres.

Studentene følte de hadde hatt betydelig utbytte av deltakelsen i gruppen. De hadde fått forståelse av at problemer hører med, og at det går an å be om hjelp. Mange opplevde at de var blitt flinkere til å skille egne følelser fra andres behov og til å sette grenser. De hadde også fått en større forståelse for sammenhenger i eget og andres liv. Det å sette ord på følelser og problemer ble ansett som viktig.

Denne typen tilbud kan virke forebyggende når det gjelder yrkesrelaterte problemer hos leger. Det medisinske fakultet i Bergen vil innføre selvutviklingsgrupper i sin nye studieplan.

Anbefalte artikler