Lund A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lund A

Lund A
30.11.1999
Nye funn antyder genetisk substrat for angst Psykiatrien er nå definitivt inne i en biologisk periode, og har vært det en tid. Dette har ført til at kunnskapen om biologiske forhold ved hjernens...
Stordal KI, Tveit AM, Lund A
20.05.1999
Sammendrag Erfaringer fra et pilotprosjekt der åtte kvinnelige medisinstudenter deltok i en selvutviklingsgruppe ledet av psykiater/gruppeanalytiker, beskrives. Betydningen av denne type erfaring med...
Bjorvatn B, Aarre TF, Lund A
10.11.1997
Sammendrag Alvorlig depresjon rammer opptil 20% av befolkningen minst én gang i løpet av livet, og er forbundet med nedsatt funksjonell kapasitet, nedsatt livskvalitet og økt dødelighet. Nyere...