()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Denne artikkelen diskuterer fenomenet håp hos alvorlig syke og døende pasienter. Uvisshet sees som en forutsetning forhåp, og frykt beskrives som håpets negative side. Det blir skissert tre bestemte typer håp man kan finne hos dennepasientgruppen: håp på dagsbasis, håp i evighetens perspektiv og håp på et urealistisk grunnlag. I en klinisk medisinskkontekst er spørsmålet: Hva kan legen, gjennom sin måte å informere og kommunisere på, gjøre for å hjelpe pasienten tilå uttrykke håp, og hvordan kan legen bidra til å forsterke et håp som allerede finnes hos pasienten? Palliativbehandling bør rette seg mot fysiske aspekter ved sykdommen så vel som mot livets psykologiske, sosiale, åndelige ogeksistensielle sider. To fundamentale spørsmål stilles nesten alltid av pasienter med en dødelig kreftsykdom - "Kommerjeg til å dø av sykdommen?" og "Vil sykdommen gi meg mye smerter?". Disse spørsmålene har en klar håpsdimensjon. Håpetom lite smerter, f.eks., trenger ikke bare dreie seg om fysiske smerter, men kan også inneholde håp om å unngåpsykologisk og sosial smerte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media