Gjenreis universitetssykehusene som utdanningsinstitusjoner

Brodal P, Brinchmann-HansenÅ Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Fakultetene står overfor store utfordringer når det gjelder å opprettholde kvaliteten på klinisk legeutdanning. Universitetsklinikkene har økende problemer med å ivareta sine undervisningsoppgaver. En vei å gå kan være å legge store deler av utdanningen til sentral- og lokalsykehus, som nylig foreslått i Tidsskriftet. Vi tar her opp en del konsekvenser av et slikt valg for grunnutdanningens kvalitet og for akademisk medisin generelt.

Anbefalte artikler