Sunnhetskommisjonenes virksomhet og offentlig helsearbeid i Skien og i Langesund 1861-1900

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Sunnhetskommisjonenes rolle i det forebyggende helsearbeidet på 1800-tallet i et større og et mindre bysamfunn iTelemark - Skien og Langesund - er analysert ved bruk av et klassifikasjonssystem for saker og beslutninger iforhandlingsprotokollene.

  Sunnhetskommisjonene kom i økende grad til å bli avhengig av egne initiativ under distriktslegenes ledelse. Etter1890 ble et større antall beslutninger fattet og tilrådinger sendt til de lokale myndigheter. Problemene innenrenovasjon, avfall og kloakkforhold stod mest sentralt. Regelmessige hus-til-hus-kontroller i Langesund ser ut til å havært ganske effektive over tid, mens problemenes omfang trolig hindret tilsvarende fremgang i Skien. Manglendekunnskaper og miljøhygieniske standarder synes å ha vanskeliggjort en mer restriktiv holdning, særlig etter atindustriekspansjonen startet i Skien i 1870-årene.

  Selv om praktisk smittevern måtte være legenes ansvar, fungerte sunnhetskommisjonene aktivt når offentlige ressursermåtte skaffes til veie. Kommisjonene var ikke pådrivere i utbyggingen av bedre drikkevannsforsyning eller andre størreenkeltsaker av helsemessig betydning. De drev heller ikke rådgivende helseinformasjon overfor befolkningen i særliggrad. Derimot fungerte de som kontrollorgan i løpende saker og oppfylte således intensjonene i sunnhetsloven av1860.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media