Storesund A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Storesund A

Storesund A
10.12.1999
Sammendrag Det har vært antatt at sunnhetskommisjonene i norske herreder (landkommuner) etablert gjennom Sundhedsloven i 1860 var preget av passivitet og ineffektivitet gjennom siste del av 1800-...
Storesund A
20.03.1999
Sammendrag Sunnhetskommisjonenes rolle i det forebyggende helsearbeidet på 1800-tallet i et større og et mindre bysamfunn i Telemark - Skien og Langesund - er analysert ved bruk av et...