"... men inni er vi like"

Haug C Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Hva vil det egentlig si å være lege? Hvilke forpliktelser ligger i legerollen? Hvor mye skal man gjøre for den enkelte pasient, og hvor store forskjeller skal man tåle i tilbud til ulike pasientgrupper?

Legerollen diskuteres heftig på begge sider av Atlanterhavet, men amerikanske leger synes å velge andre veier enn sine norske kolleger. Mens norske leger ønsker privatisering, ber amerikanerne om mer statlig styring.

Anbefalte artikler